StaDgar

Har följt inlägg på Twitter de senaste dagarna som rör Unionen och Sverigedemokraterna (SD). Inläggen handlar om förbundets agerande i frågan om att ta ställning mot Sverigedemokraterna samt att en Sverigedemokrat innehar förtroendeuppdrag inom förbundet. Som medlem i förbundet har jag funderat en del på det här med stadgarna och vad som skrivits.

Förbundets tidning Kollega har skrivits ett antal artiklar i ämnet.

I en av artiklarna väljer tidningen att publicera en kommentar från förbundets intranät

”Enligt stadgarna är Unionen partipolitiskt obundet och vår organisation värnar grundläggande demokratiska principer i samhället samt respekten för jämställdhet, jämlikhet och mångfald samt alla människors lika värde. Det innebär att Unionen tar avstånd från rasism och främlingsfientlighet och att vi inte har något som helst samröre med organisationer som står för detta. Som medlem i Unionen är du skyldig att stå bakom våra grundläggande värderingar som de uttrycks i stadgarna om allas lika värde. Det är helt oförenligt med ett medlemskap i Unionen att verka i motsatt riktning i förbundets namn oavsett vilket parti eller organisation man företräder. Om det skulle ske kommer Unionen att agera. Unionen har inte något samarbete med Sverigedemokraterna och har inte några enskilda möten med detta parti. Unionen respekterar dock ett demokratiskt val till Sveriges riksdag. I vårt fortlöpande påverkansarbete innebär det att vi inte undantar någon riksdagsledamot från allmänna inbjudningar som exempelvis sänds till ett utskott i riksdagen.”

Fackförbundet Vision har exempelvis tagit ställning mot Sverigedemokraterna där förbundsordföranden Annika Strandhäll säger att ”Sverigedemokraternas politik överensstämmer inte med vår värdegrund”. Portalparagrafen i Visions stadgar säger bland annat att ”Förbundets verksamhet bygger på värderingar som värnar de demokratiska principerna och respekten för alla människors lika värde.”. En formulering som inte skiljer sig mycket åt från det som skrivs i kommentaren ovan.

Unionens ledning har ju inte något annat val än att hålla fast vid stadgarna. Möjligen betona/förtydliga delar i de uttalanden som gjorts men att avvika från stadgarnas portalparagraf kommer inte kunna ske. Sen hur portalparagrafen står sig i förhållande till omvärlden, som exempelvis SD:s politik och värderingar kanske förbundet har all anledning att ompröva – till en början kanske stämma av med Vision hur de resonerat inför sitt ställningstagande som jag utgår från inte strider mot formuleringarna i deras stadgar.

Vad gäller den förtroendevalde personen i Dalarnas regionstyrelse…ja frågan medlemmarna bör ställa sig är väl hur stort förtroendet för den förtroendevalde är efter artikeln i Kollega?

I ett historiskt perspektiv så drar jag mig till minnes hur ett antal tidningar i slutet av 1999 med bild och namn avslöjade ett antal nazister. Då visade det sig också att en av personerna på bilderna också var medlem i dåvarande Sif – ett ärende som hamnade på förbundsstyrelsens bord för diskussion om uteslutning. I Sif:s medlemstidning var det en artikel om detta och stadgarna låg till grund för hur förbundet agerade.

Även HTF, det andra förbundet som var med och bildade Unionen tillsammans med Sif, hade stadgar som fick styra hur frågan hanterades, här återgivet i en artikel i Aftonbladet.

Avslutningsvis – ett par funderingar jag haft med anledning av citatet och debatten i övrigt

* Förbundet säger sig inte ha enskilda möten med SD. Det är supervalår – vad är anledningen till att det inte intressant att föra ut förbundets politik till samtliga demokratiskt valda partier? Vilka faktorer har avgjort att att det parti som i en del opinionsmätningar legat högre än V, KD, FP och C inte är intressant att träffa? Kan det möjligen ha att göra med att SD:s politik inte går hand i hand med förbundets värderingar?

* Om vi vänder på perspektivet – Hur resonerar ett politiskt parti eller en annan intresseorganisation över att en av deras aktiva medlemmar är medlem och förtroendevald inom Unionen, mot bakgrund av de krav som ställs genom stadgan tänker jag? Vilken organisations intressen blir tongivande? Hur blir det med tilliten inom respektive organisation?

* Ett fackförbund är sina medlemmar. Det är inte medlemmarna å ena sidan och förbundet å andra sidan. Förtroendevalda medlemmar på regional och central nivå utses av medlemmarna i en representativ demokrati. Ibland i debatten framställs det som det är någon annan än medlemmarna som utser sina förtroendevalda medlemmarna.

 

Uppdatering

Den 22 april la förbundet ut följande länk på sin webbplats med anledning av diskussionen i sociala medier. I princip ingen förändring mot vad som framkommit tidigare.

 

******************************************
Detta är inlägg nr 50 av 100 i bloggutmaningen #Blogg100
Annonser

One comment

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s